• جراح دندانپزشک
  • D.D.S

  • ایمپلنتولوژیست
  • Implantologist

  • مسترشیپ لیزر از آلمان
  • Laser Mastership

زمان پخش برنامه تلویزیونی دکتر علیرضا گزانی

کلینیک دندان کاشت مطب خصوصی دکتر علیرضا گزانی بوده و هیچ شعبه دیگری در ایران ندارد